Rafaël Elburg | login voor leden
info@rafaelelburg.nl | Zuiderzeestraatweg Oost 32, Elburg | Contact
Over ons
Image

Wie zijn wij?

Rafaël Elburg

Als je ons wilt leren kennen… dan kost dat tijd. Tijd om te kijken, te luisteren en te praten. Maar misschien kunnen we je helpen je thuis te voelen door te vertellen wat je zoal bij ons kunt verwachten. Wij willen graag van betekenis zijn voor onze omgeving. In alles nemen we daarbij Jezus als voorbeeld. Wat Hij voor ogen heeft is redding en herstel voor iedereen. Daar draait het bij ons om: groeien in hoe Jezus je bedoeld heeft, om daarmee Zijn liefde en vrede uit te kunnen delen aan een ander. 

Waar kun je ons vinden?

Elke zondag houden wij een dienst in Buurtgebouw Oostendorp aan de Zuiderzeestraatweg Oost 32 in Elburg. Onze diensten beginnen om 09.30 uur. Na afloop is er koffie en thee en gelegenheid om na te praten.

Onze naam: Rafaël Elburg

“Rafaël” is een Hebreeuwse naam, die samengesteld is uit twee woorden: “Rafa” en “El”. “El” betekent God en “Rafa” betekent genezen, herstellen, heel maken. “Rafaël” betekent dus “door God genezen”, of “door God hersteld” en geeft heel duidelijk weer waar het bij ons in wezen om draait.

Rafaël Elburg staat niet op zichzelf

Als kerk zijn we aangesloten bij Rafaël Nederland. Dat is een groter landelijk verband van verschillende kerken en gemeenschappen. Rafaël Nederland maakt weer deel uit van een wereldwijde denominatie; “The International Church of the Foursquare Gospel,” kortweg Foursquare genoemd. In Nederland is ervoor gekozen om een andere, beter in het gehoor liggende naam te geven: Rafaël Nederland. De aangesloten kerken heten Rafaël Gemeenschappen.

Missie en thema

In Mattheus 5:14 zegt Jezus: Gij zijt het licht der wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook wij zijn geroepen om het Licht in deze wereld te brengen op een manier die zichtbaar, aantrekkelijk en duidelijk is. Rafael Elburg wil van hieruit Elburg en omgeving dienen. Deze dienstbaarheid heeft tot doel een structuur te scheppen daar waar je bent; in je huis, je bedrijf, je baan en daarmee een zegenende en aantrekkende werking hebben op mensen die Jezus niet kennen.

Dat doen wij onder andere door:
1. Geven van onderwijs
2. Bieden van een weg om te komen tot herstel
3. Bidden voor en zegenen van elkaar
4. Uitstappen naar anderen
5. Delen van ervaringen

Ons thema is 'Wanneer we bij God komen - als Zijn gezin - herstellen we.'