Rafaël Elburg | login voor leden
info@rafaelelburg.nl | Zuiderzeestraatweg Oost 32, Elburg | Contact

Kinderwerk

We starten onze samenkomsten met elkaar: we geloven dat het belangrijk is dat de kinderen (een deel van) de aanbidding meemaken, om hiermee vertrouwd te raken. Ook zullen er tijdens de dienst regelmatig liedjes speciaal voor en met de kinderen worden gezongen.

Image

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er tijdens de preek een aparte dienst. Daarbij staan genade, groei, gaven en goed rentmeesterschap centraal. We kiezen voor:

  1. God als middelpunt
  2. Veiligheid
  3. Basis is relaties – familiebesef
  4. Leuke plek vol plezier
  5. Creatief leren
  6. Herderlijke zorg

Jeugd

We willen graag dat jongeren ook Jezus zullen volgen en betrekken in alle aspecten van hun leven. Het volgen van Jezus moet geen opgelegde verplichting zijn, maar een vrijwillige keuze. Wij geloven dat jij een aantal dingen nodig hebt om je aan God over te kunnen geven, dingen die jouw Vader jou graag geeft:
  1. Besef van Gods liefde voor en toewijding aan jou
  2. Besef dat God jou door en door kent
  3. Praktische vaardigheden/kennis
  4. Menselijke voorbeelden
Alle dingen die op de jongerenbijeenkomsten gebeuren, dragen één of meerdere van bovenstaande principes in zich. We nemen de tijd om contact met elkaar te hebben,  gesprekken te voeren waarbij je alle vragen mag stellen die je bezig houden en hierdoor steeds weer te ontdekken wie God is en hoeveel Hij van jou houdt.
Image

Gebed

Elke tweede en vierde woensdag van de maand organiseren wij een bidstond. We bidden voor vaste onderwerpen zoals: onze zendelingen, de vervolgde kerk en de kinderen die we via Compassion steunen.
Uiteraard is er ook ruimte voor eigen inbreng.
Image