Samen winnen!

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. (Heb 12:1-2a)

Hoe competitief ben jij? Ga jij voor de winst als je sport of als je een spelletje doet? En hoe ben je dan als sporter of als speler? Ik wil wel graag winnen, en ben behoorlijk competitief ingesteld, maar wat ik met mijn mond belijd is vaak iets anders. Ik dek mezelf in voor als ik toch zou verliezen. “Meedoen is belangrijker dan winnen” of “de kans dat ik win is toch heel klein”. Maar ga ik dan in mijn hart wel helemaal voor de winst? Mag ik wel gaan voor de winst? 

In de bijbel lezen we dat we moeten gaan voor de winst. In 1 Kor 9:24 lezen we “Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt.” Winnen mag! En spelen voor de winst is zelfs de bedoeling. Een wedloop lopen heeft een doel, een voetbalwedstrijd spelen heeft een doel: winnen! 

Zondagochtend is er ruimte voor het geven van een getuigenis. Als ik dit vers in Hebreeën lees, dan krijg ik de indruk dat het makkelijker wordt om de wedloop te lopen doordat we omringd zijn door een menigte van getuigen. Volgens mij kun je het zien als het spelen van een wedstrijd in teamverband. Bij een voetbalwedstrijd is iedere speler belangrijk, en het is belangrijk om de spelers om je heen te waarderen. Egoïstische spelers trekken uiteindelijk vaak aan het kortste eind en gaan niet met de winst naar huis. En een team wat constant op elkaar loop te vitten in plaats van elkaar aanmoedigt valt vaak uit elkaar tijdens de wedstrijd. Je hebt elkaar nodig om zelf ook uit te kunnen blinken. Zo werkt het in het geestelijk leven ook, we hebben het nodig om elkaar bewust te zien, om samen op te lopen en om aangemoedigd te worden door elkaar. Dat is wat we mogen doen in een getuigenis. We delen iets van onszelf, wat een ander weer kan helpen op zijn of haar eigen plekje in de wedstrijd. En samen mogen we allemaal de winst behalen: Jezus kennen, steeds beter leren kennen en uiteindelijk bij Hem wonen samen met alle heiligen. 

Ilka