Rafaël Elburg | login voor leden
info@rafaelelburg.nl | Zuiderzeestraatweg Oost 32, Elburg | Contact

Getuige(n)

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. (Handelingen 1:8)

Het zijn de laatste woorden van Jezus voordat Hij naar de hemel gaat. In de oude vertaling staat: gij zult Mijn getuigen zijn. Wat is dat eigenlijk, een getuige zijn? In de eerste plaats zijn het de discipelen die hier worden aangespoord om Jezus bekend te maken. Zij zijn letterlijk getuige geweest van Jezus’ leven, dood en opstanding. Ze kunnen uit de eerste hand over Hem vertellen. 

Dat is precies ook wat wij mogen doen: vertellen wie Jezus voor jou is, wat Hij doet in jouw leven. Jezus woont in jou, en dus ben jij de beste getuige van wat Jezus voor jou betekent. Dat is heel persoonlijk. Voor mij zit ‘m daarin ook de crux: persoonlijk zijn. Ik wil niks afdoen aan mensen die op straat evangeliseren door bijvoorbeeld foldertjes uit te delen, maar het voelt voor mij soms een beetje als éénrichtingsverkeer: zoiets als dat iemand op straat me vertelt dat ik een andere levensstijl zou moeten aannemen om het klimaat te redden. Oké, niet één op één vergelijkbaar misschien, maar je voelt de overeenkomst wellicht.  

Ik geloof er veel meer in dat iemand ontvankelijk is voor wat jij te vertellen hebt als je eerst naar diegene luistert. Aandacht voor hem of haar hebt. Dat kan overigens ook op straat. Dat gaat dus verder dan alleen zieltjes winnen; dan ga je een verbinding aan met iemand. Dat kan overal in je omgeving. Denk aan je collega’s: laat zien dat jij het anders doet - dat je niet wilt roddelen over iemand, of er iets van zegt als iemand loopt te vloeken. 

Maar ook: dat je écht belangstelling hebt voor hoe het met iemand gaat. En door je eigen kwetsbaarheid te laten zien: dat ook jij soms twijfels hebt, worstelingen, moeite. Er is alleen een verschil: jij weet dat er Iemand is, die er altijd is, ongeacht de situatie. Dat vind ik een heel krachtig getuigenis. Het is de kracht van kwetsbaarheid. Ik geloof dat als jij jezelf laat zien, dat mensen dan Jezus zien, want Hij leeft in jou. Wat een mooi getuigenis!

Martijn