Rafaël Elburg | login voor leden
info@rafaelelburg.nl | Zuiderzeestraatweg Oost 32, Elburg | Contact

40 dagentijd – Ik heb U nodig

In deze tijd voor Pasen denk ik aan het lijden en sterven van Jezus met het zicht op Pasen, de opstanding van Jezus. Hij die alles overwon!

Thuis hebben we voor elke dag een kaartje waarop een tekst of lied staat wat gaat over wat Jezus heeft gedaan. Steeds weer word ik herinnerd aan Zijn lijden, sterven en aan de opstanding. 

Veel mensen ontzeggen zich in deze tijd ook iets; hetgeen we vasten noemen. Iets wat je laat, met als doel ruimte te maken voor Jezus. Hoe zit dat eigenlijk?

Het woord vasten in het oude testament is: innah nephesh: dat betekent: “ik kan niet verder, ik heb hulp nodig.”

In het oude testament lezen we over vasten wanneer er geestelijke nood was of dreiging. Het was een roep naar God omdat men herstel wilde, een teken van berouw en/of vragen om vergeving. Zij wilden daarmee aangeven dat ze het niet zonder God kunnen en willen. 

Vasten zoals we dat nu kennen heeft nog steeds te maken met het diepe verlangen naar God toe uit te roepen dat we het niet zonder God willen en kunnen. Het besef dat we zelf niet verder kunnen.

We maken ruimte in ons hart, in ons hoofd en leven om ons op God te richten.

Het uiten naar God dat wij Zijn hulp nodig hebben is iets wat we steeds kunnen doen.

Mattheus 6 spreekt ook over vasten; daar staat dat we er geen ruchtbaarheid aan hoeven geven, iets dat een ander niet hoeft te zien of te weten, maar het is tussen mij en God. Tijd om uit te spreken dat Ik God nodig heb. 

Ik heb U nodig God, want U bent al mijn hoop, U bent mijn kracht, mijn Heer. Dus ik vertrouw op U, dat U mij redden zult, geef mij Uw leven weer.

Het mooie is dat onze God ons Leven geeft! Wat een liefde…

Jolanda