Rafaël Elburg | login voor leden
info@rafaelelburg.nl | Zuiderzeestraatweg Oost 32, Elburg | Contact

Hosanna voor de koning

In Mattheus 21: 1-11 staat o.a. het verhaal van de intocht in Jeruzalem. In Zacharia 9:9 werd het al voorspeld. “Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin.

Zie jij het voor je? Het is feest bij ons. Er is iets te vieren en de koning besluit om bij dat feest te zijn.
Stel je voor - onze koning komt in Elburg de stad binnen zittend op een ezel.

Als onze koning een stad binnen gaat en er is feest komt hij met een heel bijzonder, mooi voertuig of met een koets. Iets dat opvalt. Iedereen staat aan de kant en zwaait en juicht naar de koning.
Jezus rijdt Jeruzalem binnen op een ezel. Toch wel een heel ander vervoermiddel dan wij voor een koning zouden kiezen of dat we zouden verwachten.
Een ezel is een lastdier. Voel je de symboliek?

En Jezus rijdt Jeruzalem binnen. De mensen zwaaien met takken en leggen hun kleding neer om het vrolijk te maken en Jezus mag daarover gaan. Iedereen roept: “Hosanna voor de zoon van David. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.”

En Jezus? Hij komt nederig de stad binnen rijden. Hij weende omdat hij wist wat hem te wachten stond en al het juichen en het feestelijke gevoel zou binnenkort zo anders zijn. Men zou hele andere dingen doen en zeggen binnen afzienbare tijd.

Hoe ga ik richting Pasen? Wat roep ik naar Jezus? Besef ik dat Jezus alle lasten droeg en nog steeds draagt? Ik kan niet anders dan uitroepen:” Hosanna (prijs de Heer) voor de zoon van David, U bent de koning aller koningen. U heeft mijn lasten gedragen en ook nu roep ik uit: Gezegend bent U die komt in de naam van de Heer.”

Jolanda