Rafaël Elburg | login voor leden
info@rafaelelburg.nl | Zuiderzeestraatweg Oost 32, Elburg | Contact

Wie is Jezus

Johannes 19:19+21-22 En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis; en er was geschreven: JEZUS DE NAZARENER, DE KONING VAN DE JODEN. 21 De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus: Schrijf niet: De Koning van de Joden, maar dat Hij gezegd heeft: Ik ben de Koning van de Joden.
22 Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven.

De afgelopen weken hebben we samen steeds aan het begin van de dienst met elkaar nagedacht over de vraag ‘Wie is Jezus’. Elke dienst hebben we een nieuw vakje open gemaakt en een nieuw aspect gezien van wie Hij is. Vandaag vieren we samen het paasfeest, vieren we de overwinning van de allerhoogste koning. 

In Johannes lezen we hoe Pilatus zelf het opschrift schreef voor op het kruis van Jezus, en ondanks dat erover gemopperd werd paste hij het bordje niet aan. Aan Pilatus werd geopenbaard wie Jezus is: de Koning der Joden. En gelukkig mogen we weten dat Hij niet alleen de Koning van de Joden is, maar ook van jou en van mij. 

In deze wereld wordt veel gesproken over de vrijheid om te geloven in wie of wat je wilt. De één noemt het een God, de ander allah, weer een derde noemt het energie of gewoon in jezelf. Maar ondanks al die leugens om ons heen die ons zo vaak onder de neus worden gewreven, mogen we standvastig blijven geloven in de enige echte waarheid: in Jezus, de Koning! De wereld mag je een dwaas vinden, een zwakkeling of onbeduidend, je hoort bij de grote Koning die jou juist gebruikt om te laten zien hoe sterk en wijs Hij is. Laten we samen vieren dat onze Koning leeft!!

Ilka