Rafaël Elburg | login voor leden
info@rafaelelburg.nl | Zuiderzeestraatweg Oost 32, Elburg | Contact

Wie zoek je?

Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ (Johannes 20:15)

Vorige week vierden we het Paasfeest. Maar direct na de opstanding zelf was er voor Jezus’ leerlingen en volgelingen weinig reden tot feest: sommigen waren gevlucht, ze waren vrijwel zonder uitzondering bang en vooral bedroefd. Ze wisten niet beter of Jezus was dood; het was klaar. Nog altijd begrepen ze niet wie Jezus werkelijk was. 

Na de opstanding verschijnt Jezus verschillende keren. De eerste keer is dat aan Maria van Magdala. In Johannes 20 lezen we dat ze een bezoek brengt aan het graf, dat ze treurde om Jezus’ dood. Ze herkent Hem niet als ze Hem in de tuin tegenkomt; ze ziet Hem aan voor de tuinman. Dat ze Hem niet herkent is eigenlijk best frappant: hoe kan dat? Misschien omdat ze letterlijk verblind was door haar tranen, maar ik denk ook figuurlijk: ze kende Hem weliswaar als mens, maar (nog) niet als opgestane Heer. Daar begrepen zij en de anderen nog maar weinig van. 

Dat ze Hem aanziet voor de tuinman is tegelijk een prachtig beeld. Ik hoorde onlangs in een podcast de link gelegd worden met de hof van Eden, de tuin aan het begin van de bijbel.  Daarin stond de levensboom. Die komt terug in Openbaring 22. De schepping begint dus met een tuin, en eindigt er ook mee. Precies daar tussenin staat Jezus, en wordt aangezien voor de tuinman. Is dat niet iets prachtigs? Jezus ís ook de tuinman; de hersteller van wat er na de schepping kapot is gemaakt door de mens. 

Dan noemt Hij Maria bij haar naam, en op slag ziet ze wie het is. ‘Meester!’ roept ze. We hebben het nodig om openbaring te ontvangen, dat onze ogen geopend worden voor wie Jezus is. Waar vind je de waarheid over wie Jezus is? Bij Hemzelf. Ga naar Hem toe, en je zult Hem niet alleen zien, maar ook béter gaan zien. Het zal je tevens veranderen: Maria ging er bedroefd heen, maar keerde verheugd terug. Als we bij Jezus zijn veranderen we. Onze aardse werkelijkheid wordt veranderd naar Gods realiteit. We mogen altijd naar Hem toe gaan. Het mooie is: Hij staat daar al, en wacht op je. 

Martijn