Rafaël Elburg | login voor leden
info@rafaelelburg.nl | Zuiderzeestraatweg Oost 32, Elburg | Contact

Dankbaarheid

Op oudejaarsdag blikken we vaak terug op het afgelopen jaar en dat haalt herinneringen op en het maakt ons dankbaar. Dankbaar voor de mooie momenten die er waren het afgelopen jaar, ondanks dat er ook momenten geweest zijn die we lastiger vonden. Dankbaar voor het feit dat we Gods hand zien over ons en de afgelopen tijd.

Elk jaar maakt ik een fotojaarboek. Door de verhuizing was die van 2021 blijven liggen, dus nu aan mij de taak om beide boeken één dezer weken te maken. Zo waardevol om terug te kijken naar de beelden van 2021 en 2022. Wat is God goed voor ons geweest!

Ik realiseer me dat er op zulke momenten, zoals oudejaarsdag en bij het maken van fotoboeken vaak reflectie plaatsvindt. Regelmatig blijft het maar zo beperkt tot dergelijke dagen. Omdat ik er meer mee wil gaan doen aankomend jaar heb ik het boek “Sta stil & dank” voor mezelf gekocht. Niet dat zoiets zo voor de hand ligt voor mij; ik moest even over de hobbel heen dat het elke dag iets van mij gaat vragen. Geen boek met een inhoud om te lezen hoe ik meer dankbaar kan worden. Het is een leeg boek. Voor elke dag staan er 4 lege regels die ik mag beschrijven. Dat is voor mij een uitdaging voor 2023. 

Wat doet dankbaarheid met mij?

Dankbaarheid helpt mij om mijn ogen op God gericht te houden;
-    Het helpt mij om Gods aanwezigheid, zijn timing en zorg te ervaren. Zie ook de weektekst.
Dankbaarheid zorgt ervoor dat ik vrede ervaar;
-    Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
(Filippenzen 4:6-7 (HSV)) – dat zorgt voor innerlijke rust, vrede en blijdschap. Het Hebreeuwse woord voor vrede is sjalom – heelheid en welzijn in alle opzichten.
Dankbaarheid beschermt tegen jaloezie;
-    Als ik God prijs met alles wat in mij is kan ik me niet richten op wat ik niet heb.
Dankbaarheid verdiept mijn geloof;
-    In de Bijbel lezen we over gedenkstenen, plekken waar God heeft voorzien. Als het dan even minder gaat kan ik teruggaan naar die plekken waar God mij herinnert aan het feit dat hij zorgt en voorziet. Heb je zulke plekken nodig? “Gedenkstenen” zijn nu ook op te richten!
Dankbaarheid is een getuigenis van hoe God is;
-    Psalm 105 vers 1 (HSV) zegt: Loof de Heere, roep zijn Naam aan, maak zijn daden bekend onder de volken.

Ik sta stil & dank, omdat er elke dag iets is om God voor te danken!

Jolanda