Rafaël Elburg | login voor leden
info@rafaelelburg.nl | Zuiderzeestraatweg Oost 32, Elburg | Contact

Tienden

Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in Mijn huis is. Beproef Mij toch hierin, zegt de Heere van de legermachten, of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen, en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. – Maleachi 3:10

Zelf ben ik opgegroeid met het principe van tienden geven. Zakgeld werd nog allemaal fysiek gegeven en nauwkeurig over 3 potjes verdeeld: 10% in een zendingspotje en de overige 90% werd verdeeld over een spaarpot en mijn portemonnee. In mijn kindertijd was dat heel normaal en wat ben ik er dankbaar voor dat het van jongs af aan een gewoonte is die ik aangeleerd heb.

Vorige week hebben we stil gestaan bij het thema dankbaarheid. Ik geloof dat we met dankbaarheid mogen geven. In de bijbel zien we al dat het volk Israël tienden gaf zodat de stam van de Levieten het werk voor God kon doen en tegelijkertijd nog brood kon eten etc. Ik geloof dat dit principe nog net zo hard van kracht is als in die tijd. 

Mijn vader zei altijd: je krijgt 100% van God en 90% daarvan mag je houden, wat een zegen! We hebben het voorrecht om vanuit onze gemeente meerdere zendelingen te kunnen ondersteunen, maar die hebben meer nodig dan wij kunnen geven: ze hebben jou nodig. En naast deze zendelingen zijn er nog zoveel andere mensen die in deze wereld het licht van Gods liefde laten schijnen door onbetaald werk te doen. Kijk naar de transporten die nog steeds doorgaan naar Oekraïne (o.a. door Leander). 

Mocht je nog niet vertrouwd zijn met het principe om 10% van wat je hebt weg te geven, dan kan ik me voorstellen dat je geen idee hebt hoe je daar opeens mee kunt beginnen, omdat je leven ingesteld is op die 100%. Maar ik geloof absoluut dat God Zijn zegen over je uit zal gieten als je hierin keuzes maakt om het anders te gaan doen. Ik geloof dat God een God van overvloed is en niet van tekort, en toch zien we zo vaak juist bij zendelingen dat er tekort is. Zou dat komen omdat de gemeente hierin niet de plek inneemt die God van ons vraagt? 

Vandaag halen we een offer op, dat heet heel bewust zo omdat het ook echt kan voelen als een offer. Het kan betekenen dat jij iets niet kunt doen zodat de ander gezegend kan worden. Waar kies jij voor?

Ilka