Rafaël Elburg | login voor leden
info@rafaelelburg.nl | Zuiderzeestraatweg Oost 32, Elburg | Contact

Luisteren is goud

Spreken is zilver, zwijgen is goud; het is een bekend Nederlands gezegde. Dat zwijgen goud is, wordt ons vaak al vroeg geleerd. Helaas betekent het ook nog weleens: doe nou maar gewoon wat ik zeg, en hou verder je mond. Ik zou ‘zwijgen’ in dit gezegde graag willen vervangen door ‘luisteren.’ Een luisterend oor is zoveel waard: uit onderzoeken blijkt dat bij (psycho)therapie de mate van slagen en succes voor meer dan de helft afhangt van of de cliënt zich gehoord voelt door de behandelaar. Nog los dus van een behandelmethode of eventuele oplossing. Meer dan de helft! Het geeft aan hoe krachtig luisteren is. Horen wat iemand zegt is één, maar er daadwerkelijk naar luisteren is goud waard. 

Ik zou daar nog een dimensie aan willen toevoegen: luisteren naar wat de Heilige Geest tot je spreekt. De Heilige Geest stelt  ons in staat om datgene te ‘horen’ wat onze menselijke oren niet horen. Ken je dat? Dat je ineens het gevoel krijgt dat je op iemand af zou moeten stappen, dat je bewogenheid over iemand ervaart, of dat je in een gesprek woorden spreekt waarvan je denkt: waar komen die ineens vandaan? 

Laatst vertelde een collega iets dat best persoonlijk was, maar op een nogal luchtige manier. Op dat moment was er niet echt ruimte om er heel uitgebreid op in te gaan, maar ik ervaarde dat ik erop moest terugkomen. Dat deed ik, door allereerst te zeggen dat het me geraakt had wat hij vertelde, maar daar wilde ik het niet bij laten: ik gaf aan naar zijn verhaal te willen luisteren, en dat als hij er behoefte aan had, ik daar te allen tijde ruimte voor wilde maken. Ik schrijf dit niet om met een succesverhaal te komen: dat gesprek moet nog plaatsvinden. Wel wil ik me er heel bewust van zijn dat ik zo’n gesprek niet alleen voer: ik hoop in dat contact iets te kunnen laten zien vanuit welke bron ik luister en spreek. 

Het is aan ons om, na het luisteren, met de hulp van de Heilige Geest ons uit te spreken. Dat kan heel eenvoudig zijn: zeg bijvoorbeeld dat je gelooft dat God van hem/haar houdt, of geef aan: ik bid voor je. Laat de Heilige Geest de rest van het werk maar doen. Dan geloof ik dat zowel het luisteren als het spreken daarna goud zal zijn!

Martijn