Rafaël Elburg | login voor leden
info@rafaelelburg.nl | Zuiderzeestraatweg Oost 32, Elburg | Contact

Veilige Kerk

Bij Rafaël Elburg ben je welkom zoals je bent. We willen een plaats zijn waar je je veilig kunt voelen en veilig bent: of je nu jong bent of oud, lid van de gemeente of als bezoeker.

We veroordelen alle vormen van grensoverschrijdend gedrag, waarbij in pastorale of andere relaties misbruik wordt gemaakt van macht. Met name denken we aan seksueel misbruik en geweld, dat kwetsbare, veelal jonge mensen voor het leven kan tekenen. Dit onrecht tegen de medemens noemen wij zonde: het is kwaad in Gods ogen.
Daarom hebben we een aantal maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en een gerichte aanpak als er sprake is van (vermeend) misbruik.

Het beleid hiervoor staat beschreven in het document ‘Richtlijnen Veilige Kerk.’

Mocht er sprake zijn van een onveilige situatie, dan heb je de mogelijkheid dit te melden bij één van onze vertrouwenspersonen. Zij nemen je klacht of melding vertrouwelijk in behandeling. Wil je een situatie direct melden? Voor een melding van (vermeend) misbruik of manipulatie binnen Rafaël Elburg mail je naar vertrouwenspersoon@rafaelelburg.nl

Je melding wordt behandeld door één van de vertrouwenspersonen die daarvoor eventueel advies zal inwinnen bij Rafaël Nederland en/of een externe deskundige, waarbij desgewenst anonimiteit wordt gewaarborgd.

Betreft je melding de voorganger of leden van het leidersteam van Rafaël Elburg, dan kun je je wenden tot dezelfde vertrouwenspersonen of een melding doen bij Rafaël Nederland, via vertrouwenspersoon@rafael.nl
Image
Een derde mogelijkheid is om de melding te doen bij SEM, de Stichting Evangelisch Meldpunt: https://www.wijzijnsem.nl/. Rafaël Elburg is via Rafaël Nederland aangesloten bij SEM.

Wij willen je er nog op wijzen dat, mocht je gebruik maken van een meldpunt, er altijd de verplichting is tot (anonieme) dossiervorming. Het is dus geen vrijblijvende melding. Mocht je twijfelen aan deze stap, neem dan eerst contact op bij SEM om advies in te winnen.