Rafaël Elburg | login voor leden
info@rafaelelburg.nl | Zuiderzeestraatweg Oost 32, Elburg | Contact

Zending

Voordat Jezus weer terug naar de hemel ging gaf hij zijn discipelen een opdracht. (Matteus 28:19). Deze bestaat uit:

1. Ga dan heen
2. Maakt alle volkeren tot mijn discipelen
3. Doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
4. Leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb

1. Ga dan heen
In de afgelopen eeuwen hebben heel wat mensen deze opdracht gehoord en opgepakt en zijn erop uit gegaan vaak naar verre landen. Goed om ’s ochtends te bidden als je naar school gaat: Heer help me om een getuige te zijn.

2. Maakt alle volkeren tot mijn discipelen
Als we mensen ontmoeten die door de relatie met ons Jezus leren kennen dan zegt de Grote opdracht dat we ze tot discipelen moeten maken. Dat betekent je verantwoording opnemen en een voorbeeld worden.

3. Doopt hen
Als de bekeerling trouw blijft, dan zal hij verdere stappen willen zetten en zich laten dopen.

4. En leert hen onderhouden
Het doel van alles wat je leert is dat het overgedragen wordt.

De taak van het leiderschap van een gemeente is niet de enige evangelist of raadgever te zijn. Het leiderschap heeft als taak (Efe 4 : 12) om de gemeente toe te rusten en te trainen in getuige zijn, zodat het lichaam wordt opgebouwd. En dat betekent simpel dat het lichaam ook zichtbaar wordt.

Naast het feit dat we geloven dat we allemaal geroepen zijn tot discipelschap ondersteunen wij als Rafael verschillende zendelingen en projecten die dit discipelschap ook op verschillende manieren in de praktijk brengen